Actelligence is onder meer thuis op de volgende terreinen:

 • fair value-waarderingen
 • embedded en appraisal values
 • US GAAP-waarderingen
 • Financieel ToetsingsKader (FTK)
 • toereikendheidstoets
 • ALM-studies
 • projectie van de dekkingsgraad

 

 • projectie van de balans- en resultaatontwikkeling
 • FAS-berekeningen
 • IAS-berekeningen
 • projectie van vervroegde aflossingen
 • projectie van de BIS-ratio, in combinatie met de ontwikkeling van Loan to Value
 • waardeontwikkeling van portefeuilles
 • Solvency II