Consultancy

De meeste systemen van financiŽle instellingen zijn nog niet berekend op de nieuwe regels van de IAS, IFRS, FTK en Solvency II. Zo zullen verplichtingen en bezittingen op marktwaarde gewaardeerd moeten worden. Die zullen daardoor fluctueren zodra de marktrente verandert, met instabiele resultaten als gevolg.

Dat leidt weer tot toenemende lasten die de ondernemingen direct moeten verantwoorden op de balans en de winst- en verliesrekeningen. Verder zullen de solvabiliteitseisen worden aangescherpt. Instellingen die niet beschikken over accurate rekenmodellen kunnen daardoor gedwongen worden een onnodig grote reserve in kas te houden. Daar komt bij dat de instellingen vaker dan vroeger projecties zullen moeten maken, die bovendien ingewikkelder zijn dan ooit.
De consultants van Actelligence helpen om de problemen die daaruit voortkomen in kaart te brengen en een plan van aanpak op te stellen. Een heldere probleemanalyse is de eerste stap om tijdig te voldoen aan alle wettelijke eisen. Vervolgens kan een keus worden gemaakt uit de verschillende alternatieve oplossingen die Actelligence aanbiedt. De specialisten komen onder andere uit het netwerk van Advinsure. Dat houdt de kosten laag, terwijl ook de omvang van de klus nooit een probleem is.
Klik hier voor meer informatie over Advinsure.